Национален форум на съвременното изкуство с международно участие. Реализиран е за първи път през 2000 г. Ръководи се от едноименната фондация. От 2004 се провежда на 2 години. http://www.augustinart.com/

вторник, 29 юни 2010 г.

List of Artists

Ogms, an initiative of Steven Guermeur, Ivan Moudov and Kamen Stoyanov
Adrian Paci, b. Shkoder, Albania in 1969, lives in Bergamo, Italy
Alla Georgieva, b. 1957 in Kharkov, Ukraine, lives in Sofia
Boris Missirkov and Georgi Bogdanov, b. 1971 in Sofia and Varna, live in Sofia
Christian Niccoli, b. 1976 in Bolzano, Italy, lives and works in Berlin
Cvetan Krastev, b. 1961 in Varna, lives in Varna, Bulgaria
Daniela Kostova, b. 1974 in Sofia, lives in New York
Dimitar Traychev, b. 1952 in Shoumen, Bulgaria, lives in Varna, Bulgaria
Fvavio Bonetti, b.1956 in Brescia, Italy, lives in Milano, Italy
Georgi Djongarski, b. 1977 in Pernik, Bulgaria, lives in Sofia
Georgi Dimitrov, b. 1980 in Burgas, Bulgaria, lives in Sofia
HR-Stamenov, b. 1981 in Plovdiv, Bulgaria, lives in Milan, Italy
Igor Eskinja, b. 1975 in Rijeka, Croatia, lives in Rijeka, Croatia
Kaloyan Iliev-Kokimoto, b. 1979 in Varna, lives in Varna
Kiril Prashkov, b. 1956 in Sofia, lives in Sofia
Krassimir Terziev, b. 1968 in Dobrich, Bulgaria, lives and works in Sofia
Luchezar Boyadjiev, b. 1957 in Sofia, lives in Sofia
Luiza Margan, b. in 1983 in Rijeka, Croatia, lives in Vienna
Maria Zafirkova, b. 1951 in Batak, Bulgaria, lives in Varna, Bulgaria
Mariana Vassileva, b. 1964 in Dobrich, Bulgaria, lives in Berlin
Nadezhda Oleg Lyahova, b. 1960 in Sofia, lives in Sofia
Nedko Solakov, b. 1957 in Cherven Briag, Bulgaria, lives in Sofia
Neno Belchev, b 1971 in Varna, Bulgaria, lives in Varna, Bulgaria
Olivier Bardin, b. 1969 in Saint-Etienne, France, lives in Paris
Orlin Nedelchev, b. 1976 in Varna, Bulgaria, lives in Sofia
Peter Mintchev, b.1979 in Varna, Bulgaria, lives in Varna, Bulgaria
Petja Dimitrova, b. in 1972 in Sofia, lives in Vienna
Piere Bismuth, b. 1963 in Paris, lives in Brussels
Pravdoliub Ivanov, b. 1964 in Plovdiv, Bulgaria, lives in
Renata Poljak, b. 1974 in Split, Croatia, lives in Paris
Samuil Stoyanov, b. 1975 in Dobrich, Bulgaria, lives in Dobrich, Bulgaria
Simeon Simeonov, b. 1962 in Dropla, Bulgaria, lives in Sofia
Sirma Sarafova, b. 1937 in Sofia, lives in Sofia
Vassil Simmitchiev, b. 1938 in Sofia, lives in Malmo, Sweden
Vasilena Gankovska, V b. 1978 in Troyan, Bulgaria, lives in Vienna
Vikenti Komitski, b. 1983 in Sofia, lives in Sofia

Списък на участниците

0gms, инициатива на Стивън Гермор, Иван Мудов и Камен Стоянов
Адриан Паци, р. 1969 в Шкодер, Албания, живее в Бергамо, Италия
Алла Георгиева, р. 1957 в Харков, Украйна, живее в София
Борис Мисирков и Георги Богданов, р. 1971 в София и Варна, живеят в София
Васил Симитчиев, р. 1938 в София, живее в Малмьо, Швеция
Василена Ганковска, р. 1938 в Троян, живее във Виена
Викенти Комитски, р. 1983 в София, живее в София
Георги Джонгарски, р. 1977 в Перник, живее в София
Георги Димитров, р. 1980 в Бургас, живее в София
Даниела Костова, р. 1974 в София, живее в Ню Йорк
Димитър Трайчев, р. 1952 в Шумен, живее във Варна
Игор Ешкиня, р. 1975 в Риека, Хърватска, живее в Риека
Калоян Илиев-Кокимото, р. 1979 във Варна, живее във Варна
Кирил Прашков, р. 1956 в София, живее в София
Красимир Терзиев, р. 1968 в Добрич, живее в София
Кристиян Николи, р. в Болцано, Италия, живее в Берлин
Луиза Марган, р. 1983 в Риека, Хърватска, живее във Виена
Лъчезар Бояджиев, р. 1957 в София, живее в София
Мария Зафиркова, р. 1951 в Батак, живее във Варна
Марияна Василева, р. 1964 в Добрич, живее в Берлин
Надежда Олег Ляхова, р. 1960 ф София, живее в София
Недко Солаков, р. 1957 в Червен бряг, живее в София
Нено Белчев, р. 1971 във Варна, живее във Варна
Оливие Барден, р. в Сент-Етиен, Франция, живее в Париж
Орлин Неделчев, р. 1976 във Варна, живее в София
Петър Минчев, р. 1979 във Варна, живее във Варна
Петя Димитрова, р. 1972 в София, живее във Виена
Пиер Бисмут, р. 1963 в Париж, живее в Брюксел
Правдолюб Иванов, р. 1964 в Пловдив, живее в София
Рената Поляк, р. 1974 в Сплит, Хърватска, живее в Париж
Самуил Стоянов, р. 1975 в Добрич, живее Добрич
Симеон Симеонов, р. 1962 в Дропла, България, живее в София
Сирма Сарафова-Ораховац, р. 1937 в София, живее в София
Флавио Бонети, р. 1956 в Бреша, Италия, живее в Милано
Цветан Кръстев, р. 1961 във Варна, живее във Варна
HR-Stamenov, р. 1981 в Пловдив, живее в Милано